Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


1. Workshop Vzťah ľudí zvierat a prírody

Akcie a projekty n.o. > Projekty > 2014


Vzťah ľudí, zvierat a prírody

7.3.2014 zorganizovala naša nezisková organizácia Zmysel života 1. workshop z nášho seriálu workshopov s názvom ,,Vzťah ľudí, zvierat a prírody“. Workshop sa konal vo veľkej zasadačke Mestského úradu za podpory mesta Žilina. Bol určený predovšetkým žiakom, študentom, pedagógom, ale aj ľuďom zo širokej verejnosti. Jeho zámerom bolo priblížiť (nielen) deťom v dnešnej dobe plnej technických vymožeností svet zvierat a prírody, ktorý má pre všetkých veľký význam. Popri workshope pred veľkou zasadačkou bola nainštalovaná výstava fotografií Ing. Tomáša Čontofalského, člena Zmysel života, n. o. K nahliadnutiu boli diela zo zbierky autora, ktoré poukazujú na slovami neopísateľné, ale fotografom zachytené príbehy vzťahu ľudí, zvierat a prírody. Program workshopu sa opakoval dvakrát – v doobedňajších aj poobedňajších hodinách. Školy tak mali možnosť zúčastniť sa v čase, ktorý im viac vyhovoval – či už počas vyučovania, alebo počas školského klubu detí. Vstup na našu akciu bol pre každého voľný.Prednášajúci boli z radov odborníkov vo svojich profesiách so vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami v daných oblastiach.

Ako prvá prednášala
Mgr. Zuzana Pčolová z organizácie Ekospol, a.s. a Zmysel života, n. o., ktorá prítomným predstavila ,,Prírodné zaujímavosti okolia Žiliny“. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa veľa informácií o našom okolí a našej flóre, ktoré doplnila o vlastné prežité skúsenosti z terénu a dodala tak svojej prednáške veľa praktických rád a skúseností, z ktorých mohli čerpať aj poslucháči.


na fotke Mgr. Zuzana Pčolová


Druhá v poradí prednášala
Mgr. et. Mgr. Martina Michalková, Zmysel života, n. o., ktorej prednáška znela: ,,Spoznávaj a nepriaznivým situáciám predchádzaj – Prevencia a eliminácia poranení psami alebo správna komunikáciu ako základ vzťahu človeka a psa“. Účastníci tak mali možnosť zažiť na vlastnej koži množstvo situácií a riešení, vďaka ktorým sa dá v reálnom živote predísť mnohým nedorozumeniam vo vzťahu ,,človek - pes“. Tiež mali možnosť vidieť súhru medzi človekom a psom, kde zohráva hlavnú rolu vzťah.


na fotke Mgr. et. Mgr. Martina Michalková

Tretia prednáška patrila pánovi Ing. Daliborovi Gregorovi (Foto&Publishing), ktorý za nami prišiel až z Českej republiky. Pán Gregor fotografuje kone, za ktorými putuje po Európe a práve ,,Putovaniu za koňmi po Európe“ patrila jeho veľmi pútavá prednáška. Svojimi zážitkami a opismi preniesol do deja snáď každého poslucháča a dokonca pre žiakov zo škôl, ktorí boli prítomní, vyhlásil aj menšiu súťaž, za ktorú môžu získať jednu z jeho krásnych kníh o koňoch.


na fotke Ing. Dalibor Gregor

Štvrtá prednáška patrila pánovi RNDr. Ladislavovi Hlôškovi z firmy Ekospol, a.s., ktorý rozprával veľmi zaujímavo o ,,Živočíšstve okolia Žiliny“. Súčasťou jeho prednášky boli aj nahrávky zvukov zvierat. Poslucháčov tieto zvuku veľmi zaujali a mnohokrát ostali v nemom údive nad prejavom zvierat, o ktorých si mysleli, že ich poznajú. Pán Hlôška porozprával poslucháčom veľa zaujímavosti, skúsenosti priamo z terénu a z vlastných pozorovaní, ktoré im predal prostredníctvom svojej prednášky.


na fotke RNDr. Ladislav Hlôška

O tom, že mal tento workshop zmysel sme sa presvedčili zo záznamov, ktoré nám nechali účastníci v našej kronike aj z milých odoziev nielen učiteľov, vychovávateľov, účastníkov z radov neškolských zariadení, ale aj samotných žiakov.

Na otázku, či sa chystáme ešte organizovať niečo podobné, je odpoveď jasná: ,,Áno“. Ďalší z nášho seriálu workshopov bude zverejnený na našej webovej stránke
www.zmyselzivota.sk

Najväčšie zastúpenie na našom workshope patrilo Základnej škole Gaštanová a Základnej škole Lichardová. Veľmi milým prekvapením bola účasť žiakov Špeciálnej školy, ktorí za nami prišli až z Turzovky a tiež klientov Domova sociálnych služieb Synnómia. Taktiež máme radosť z účasti Adélky a jej maminky, ktoré za nami prišli až z Kysúc a rodinke Piovarčiovej, ktorá sa na našom workshope objavila dokonca dvakrát. Ďakujeme Vám všetkým, ako aj ostatným účastníkom z radov verejnosti, ktorí sa svojou účasťou podieľali na vytvorení nášho workshopu.

Veľká vďaka patrí aj naším partnerom a to mestu Žilina, ktoré nám poskytlo priestory veľkej zasadačky na Mestskom úrade. Tiež spoločnosti Elza, ktorá podporila našu akciu a my sme jej tak mohli dať väčší rozmer. Ďakujeme aj spoločnosti Ekospol, a.s., ktorá na tento deň umožnila svojim dvom zamestnancom stráviť čas aktívnou účasťou na našom workshope a pánovi Gregorovi, ktorý za nami docestoval až z Českej republiky, aby obohatil náš workshop. Ďakujeme aj Lacovi Eliášovi z rádia Regina, ktorý prišiel a urobil záznam o našej akcii.

Tešíme sa z celej akcie a dúfame, že sa uvidíme aj nabudúce.


GalériaTím Zmysel života, n. o.
www.zmyselzivota.sk


Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu