Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmysel života - n.o.


Nezisková organizácia Zmysel života
vznikla začiatkom roku 2010, no skúsenosti a úspechy v oblasti pomoci druhým evidujeme aktívne už od roku 2006. Naše životy sú späté so psami a rozhodli sme sa preto pomocou nich pomáhať všade tam, kde je pomoc potrebná.

Poskytujeme všeobecne prospešné služby so zameraním na:


1. Sociálnu pomoc – v tejto oblasti poskytujeme:

a) Canisterapiu najmä rozvoj tvorivosti, kreativity, psychické, fyzické uvoľnenie, odbúranie stresu.
b) Integráciu handicapovaných ľudí do spoločnosti prostredníctvom zvierat.
c) Chovateľská činnosť za účelom výcviku psov na canisterapiu.


2. Vzdelávanie:

d) Vzdelávanie a výchova k správnemu zaobchádzaniu so zvieratami.
e) Poradenstvo v oblasti chovu psov a ich výcviku.

Špecializujeme sa na oblasti aktivít, terapie aj edukácie s asistenciou psov. Pôsobíme v mnohých zariadeniach ako intervenčný tím v daných oblastiach. Naše pôsobenie má široký záber – pracovali sme alebo pracujeme so zdravými deťmi, mládežou aj s handicapovanými či ťažko handicapovanými ľuďmi v rôznych oblastiach, akými napríklad sú:

• Rozvoj jemnej a hrubej motoriky
• Uvoľňovanie spasticity a kŕčov tela
• Polohovanie
• Psychické a fyzické uvoľnenie
• Kooperácia
• Motivačné činnosti

• Zlepšenie komunikácie...

a inštitúciách akými sú:

• Domovy sociálnych služieb
• Materské školy
• Základné školy
• Stredné školy
• Vysoké školy
• CPPPaP (centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
• Špeciálne školy
• Stredné odborné školy pre žiakov s telesným postihnutím a odborné učilišťa
• Domácnosti na žiadosť klientov
• Detské domovy
• Reedukačné centrá...

Taktiež spolupracujeme s odborníkmi v daných oblastiach ako sú psychológia, špeciálni pedagógovia, fyzioterapeuti, logopédi, sociálni pedagógovia, sociálni pracovníci, ergoterapeuti, zdravotné sestry či lekári. Spolupracujeme aj s inými zariadeniami, ktoré sa venujú tejto činnosti a taktiež našu činnosť konzultujeme aj so zahraničnými odborníkmi v danej problematike.

Sme zástancami toho, že tak ako neznalosť zákona neospravedlňuje, tak aj pri tejto krásnej činnosti je dôležitú ju vykonávať profesionálne, odborne a kvalifikovane.
Psy, s ktorými vykonávame aktivity, terapiu alebo edukáciu sú v nej aktívne využívané, certifikované a neustále sú vystavované rôznym podnetom, čím si udržujú správnu fyzickú aj psychickú kondíciu. Sú to vyrovnané, zdravé, prítulné, aktívne a ľudí milujúce zvieratá s vysokým prahom sociálneho cítenia. Sú plnohodnotnými členmi našich rodín a správame sa k nim tak ako si zaslúžia – s láskou, úctou a pozitívnou motiváciou sa z nich stali výnimočné psy, ktoré sú zmyslom, náplňou a spestrením života mnohých handicapovaných aj zdravých ľudí.

Naším cieľom je pomáhať!


Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu