Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


PhDr. Michaela Kotrbancová

Zmysel tím > Ľudský tímPhDr. Michaela Kotrbancová

V z d e l a n i e :

1986 - 1990
Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, odbor: rehabilitačný pracovník

1990 - 1996
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe,
študijný odbor: fyzioterapia - Mgr

2002
Trnavská Univerzita v Trnave
rigorózna skúška v študijnom odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia - PhDr

2007
Praha - záverečná skúška McKenzie Institutu International - Cert. MDT

Ď a l š i e v z d e l á v a n i e :

1996 školenie rehabilitácia ruky a dlahovanie vo fyzioterapii v Ostrave
1997 kurz manuálnej lymfodrenáže, Bechyně
2000 kurz terapie skolióz podľa K.Schrothovej v Žiline
2004 kurz loptičkovania 1 a 2 časť Z. Jebavá
2004 kurz cvičenia na loptách, labilných plošinách a s overbalmi
Mgr. I.Špringrová, Monada s.r.o
2004 metóda McKenzie v kontexte centrovanej postúry dr.P.Švejcar, Instruct
2004 kurz kostrčový syndróm a diferenciálna diagnostika nesprávneho postavenia
panvy Doc. MUDr. Miroslav Tichý Csc. Arthron
2005 informačný seminár Metoda McKenzie, Eva Nováková
2005 mechanická diagnostika a terapia part A apríl, B október The McKenzie
Institute International
2005 Nový koncept manuálnej medicíny l: osový orgán Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Arthron
2005 Nový koncept manuálnej medicíny Il: periférne kĺby Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Arthron
2005 Chybné postavenie panvy a patologické reťazce z panvy vychádzajúce Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CsC. Arthron
2006 Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie, PhDr.I.Špringrová Ph.D,RehaSpring
2006 Instabilita krčnej chrbtice, Doc.Dr. Dagmar Pavlú CSc
2006 Základy Pilates Medical, MUDr. Július Kazimír, MUDr. Monika Klenková
2006 reflexná terapia chodidiel nohy, PhDr. Ingrid Špringrová Ph.D
2006 Techniky mäkkých tkanív - 1.časť, 2.časť, PhDr. I.Špringrová PhD
2006 mechanická diagnostika a terapia part C The McKenzie Institute International
2007 mechanická diagnostika a terapia part D The McKenzie Institute International
2007 Funkčné poruchy v oblasti pleca, doc. MUDr. M. Tichý
2008 Komplexní přístup ve fyzioterapii, Dr.Hnízdil, Dr.Kalvach Centrum komplexní péče Praha
2008 Mechanická diagnostika a terapia part E The McKenzie Institute International
2008 Komplexní přístup ve fyzioterapii, terapie funkce, Dr.Hnízdil, Mgr.Holubcová, Centrum komplexní péče Praha
2009 SMsystém 1. časť (kurz 1-2), MUDr. R.Smíšek, Praha
2010 SMsystém 2.časť (kurz 3-4), MUDr. R.Smíšek, Praha
2010 SMsystém - lektor
2011 Propriofoot koncept: PhDr. I.Palaščáková Špringrová
2012 McKenzie Institute Deutschland, Freiburg: Klinický týždeň (40hod)

P u b l i k á c i e :

Rehabilitácia 4/2006: Metóda McKenzieho - kazuistika
McKenzie časopis 2008: Dysfunkcia
McKenzie časopis 2009: Ozonoterapia a McKenzie metóda
McKenzie časopis 2009: Zodpovedá zobrazovacie vyšetrenie klinickým nálezom?
McKenzie časopis 2010: Pracuje MDT aj s detskými pacientmi?
McKenzie časopis 2010: Rozhovor s Grantom Watsnom z Nového Zélandu
McKenzie časopis 2011: Odpovede na najčastejšie dotazy fyzioterapeutov
McKenzie časopis 2011: Mechanická diagnostika a terapia zmrznutého pleca
McKenzie časopis 2012: Syndróm karpálneho tunela
McKenzie časopis 2012: Správa z 12.Medzinárodnej konferenie MDT, Austin, Texas

Z a m e s t n a n i e :

1996 - 2006
Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie, NsP Žilina

Od r. 1998 - 2009
Stredná odborná škola zdravotnícka v Žiline - externá výučba pre študijný odbor diplomovaný fyzioterapeut a masér

Od r. 2005
JLF UK v Martine - externá výučba pre študijný odbor fyzioterapia
SZU Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica - externá výučba pre študijný odbor fyzioterapia

Od r. 2006
NZZ, privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie, Žilina

Č l e n s t v o v p r o f e s n ý c h o r g a n i z á c i á c h:

Slovenská komora fyzioterapeutov
Slovenská lekárska spoločnosť - Slovenská spoločnosť pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu

Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu