Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmysel života na ZŠ Gaštanová v Žiline

Akcie a projekty n.o.

Čo sa udialo v našom kynologickom kútiku

29.10.2012 sme oslavovali s detičkami v rámci školského klubu aj nášho kynologického krúžku narodeniny Elfinky aj Eilinky :o) Zažili sme kopec zábavy a oslava bola viac ako skvelá :o) Všetci sme sa zabavili, zaspievali si a aj si pochutili na korbáčikoch a koláčikoch :o)12.10.2012 sme si urobili s detičkami zo Základnej školy Gaštanová našu malú ,,Ekoškolu" :o) Spoločne sme navštívili, spoznávali lesopark a samozrejme nemohli chýbať ani naše snežienky :o)9.10.2012
sme s detičkami, zo Základnej školy Gaštanová v Žiline,navštívili v rámci školského klubu detí Žilinský útulok v Mojšovej Lúčke :o) Ďakujeme za túto možnosť - všetkým sa veľmi páčilo a každý si odniesol nezabudnuteľný zážitok :o)
Projekty a aktivity neziskovej organizácie Zmysel života na ZŠ Gaštanová v Žiline


Základná škola Gaštanová je škola využívajúca inovatívne metódy výučby a ovplyvňovania voľného času svojich žiakov pomocou našich aktivít aktívne už od roku 2009. Využívanie a pôsobenie psov na osobnosť žiakov v rámci edukačného procesu prebiehalo na druhom stupni tejto školy po dobu dvoch rokov. Na postupoch a vytváraní metodiky sme spolupracovali s triednou pani učiteľkou Marťákovou. Využívali sme predovšetkým zážitkové učenie, ktoré je nenásilné a vplývali sme nielen na osobnosti žiakov, ale riešili sme aj ich individuálne problémy. Na tejto škole sme robili nespočetné množstvo aktivít v rámci jednotlivých športových dní či prednáškovú činnosť formou zážitku pre prvý stupeň žiakov. Tiež sme sa aktívne zúčastnili Slovensko-Poľsko-Tureckej zahraničnej spolupráce tejto školy, kde sme pomocou psov pôsobili aj na deti zo zahraničia a ukázali ich pedagógom aké inovatívne metódy sa u nás v rámci praxe využívajú. Psy pôsobia na tejto škole vo veľkej miere aj na ovplyvňovanie voľného času detí, kde sú aktívnou súčasťou školského klubu detí už niekoľko rokov. Účasť psov v školskom klube detí nie je ale iba o hraní sa so psíkmi. Deti sa naučili základné pravidlá, ktoré je potreba pri psíkoch dodržiavať a keby to človek nevidel na vlastné oči, tak ani neuverí. Každé jedno dieťa tieto pravidlá rešpektuje a zároveň si nielen posilňujú pozitívny vzťah k zvieratám, ale učia sa aj zodpovednému prístupu a správnemu zaobchádzaniu s nimi. V rámci našich aktivít sme napríklad navštívili s deťmi psí útulok v Mojšovej Lúčke, zobrali sme deti aj so psíkmi na výlet do lesoparku a ešte nás toho veľmi veľa čaká. Psíky sú výborným motivačným prvkom aj pri obedoch v školskej jedálni, kde síce fyzicky nie sú prítomné, ale vďaka nim prváci zjedia na obedoch viac ako inokedy.

Od októbra tohto roku tu prebieha aj kynologický krúžok, ktorý sa musel pre veľký záujem rozdeliť na dve časti a vyzerá to tak, že vznikne aj ,,dodatok“ ku krúžku, kde budú chodiť deti, ktoré majú záujem, ale už ich nebolo možné zobrať na krúžok kvôli počtu žiakov. Na krúžku sa deti učia pravidlá zodpovedného prístupu k psom, starostlivosť a čaká ich ešte množstvo zaujímavých vecí a návštev, vďaka ktorým budú mať možnosť na vlastné oči vidieť a spoznať rôzne plemená psov ako aj kynologické aktivity.

ZŠ Gaštanová sa vo veľkej miere špecializuje na ekológiu a preto sme sa rozhodli od novembra tohto roku otvoriť na tejto škole v spolupráci s biologičkou a ekologičkou Mgr. Zuzanou Pčolovou zo spoločnosti Ekospol, a.s. ekologicko-kynologický preventívny program, ktorý bude prebiehať formou ucelených prednášok a detí budú mať možnosť zážitkovou formou spoznať našu prírodu a aj to, aké je dôležité sa o ňu príkladne starať. Možno si kladiete otázku, prečo sme sa rozhodli spojiť ekológiu a kynológiu dokopy. Sme zástancami toho, že ekológia a kynológia veľmi úzko súvisia. V dnešnej dobe počúvame z médií veľmi veľa negatívnych správ o napadnutí psov tak isto ako je veľa správ o zlom zaobchádzaní s naším prostredím. Je dôležité si uvedomiť, že všetko, čo sa deje je spôsobené prístupom ľudí k psom (zvieratám, prírode) a možno stačí naozaj málo. Stačí ľuďom (hlavne deťom) vysvetliť správne prístupy k živým tvorom a k prostrediu, v ktorom žijeme a tým môžeme predísť mnohým negatívnym vplyvom.

Celý prednáškový cyklus je upravený a prispôsobený vekovým skupinám poslucháčov. Budeme sa v rámci neho zameriavať aj na jednotlivé problémy detskej individuality a osobnosti.
Na kynologický krúžok, ekologicko-kynologický projekt, zážitkové učenie aj na využívanie psov pri cielených postupoch v školskom klube detí som vypracovala metodiky, podľa ktorých postupujeme, aby to, čo deťom našou prácou ponúkame malo pre nich význam nielen v škole, ale aj mimo nej a v každodennom živote.

V budúcom roku plánujeme pre žiakov na tejto škole novinku, ktorá bude pre nich určite v mnohom obohacujúca. Momentálne sme vo fáze, kedy vytvárame projekt s názvom ,,Učenie v prírode, učenie medzi zvieratami ako zážitková forma pozitívneho ovplyvňovania vyučovacieho procesu žiakov“. Tento projekt bude spustený pre žiakov ako novinka zatiaľ po dobu dvoch mesiacov – máj a jún 2013, kde si v praxi vyskúšame jeho realizáciu. Bude na ňom spolupracovať a podieľať sa viac subjektov a tak máme radosť z pozitívnej odozvy zainteresovaných ľudí z našej organizácie ako aj zo Základnej školy Gaštanová. Na tento projekt budú vypracované metodické postupy, osnovy, ktoré sa budú pri zážitkovom učení dodržiavať. Žiaci budú mať možnosť naučiť sa dané učivo veľmi zaujímavou, špecifickou formou, pri ktorej hrá prvotnú rolu prežitý zážitok, ktorý je veľmi silným hnacím motorom pre osobnosť detí. Tento projekt v sebe bude zahŕňať, hneď z rána pred začatím vyučovania v prírode, aj telovýchovnú zložku realizovanú samozrejme v prírodnom prostredí. Do telovýchovnej zložky bude zahrnuté aj cvičenie so psami ako motivácia pre žiakov. Cvičeniami budeme pôsobiť aj na precvičovanie jemnej motoriky, ktorá je veľmi dôležitá hlavne pre správne písanie a zameriame sa aj na rozcvičenie hrubej motoriky žiakov.

Prednášali sme na rôznych iných školách a naše psíky sa zúčastnili aktivít na školách nielen v Žiline a okolí, ale aj v Českej republike. Vždy sa snažíme deťom formou zážitku vytvoriť k zvieratám pozitívny vzťah a vysvetliť im, že žiadne zviera/žiadny psík nie je zlý a že všetko je ovplyvnené prístupom ľudí k nim.

Pravidelne sú ale naše psíky súčasťou Základnej školy Gaštanová. Dalo by sa povedať, že sa za tie roky stali jej maskotmi. Je nádherné vidieť ako sa bez akýchkoľvek problémov pohybujú medzi žiakmi a žiaci ich berú ako súčasť svojich školských dní a tak isto berú aj naše psíky týchto žiakov.

Na záver by som sa chcela poďakovať celému vedeniu tejto školy ako aj všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás v rozvoji tejto školy prostredníctvom našich aktivít. Ďakujeme aj všetkým žiakom, ktorí majú radi naše psíky, a ktorí ich rešpektujú akú súčasť svojich školských dní. Na škole je aj trieda prváčikov, ktorá ma názov ,,Veselí psíčkovia“. Myslím si, že názov hovorí za všetko.


Mgr. et. Mgr. Martina Michalková
www.zmyselzivota.sk
Foto: Ing. Tomáš Čontofalský, archív Zmysel života, n. o.Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu