Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Projekt v nemocnici Trstená

Akcie a projekty n.o. > Projekty > 2012/2013

Zmysel života, n. o. v spolupráci s Hornooravskou nemocnicou s poliklinikou v Trstenej predstavuje svoj unikátny projekt

,,Terapia s asistenciou psov ako inovatívna metóda pomoci pacientom v nemocniciach“


Ciele projektu:

 • Skvalitnenie života pacientov v nemocniciach
 • Terapeutické zásahy liečby s asistenciou psov v spolupráci s odborníkmi z oblasti medicíny
 • Odbúravanie stresu z liečby pacientov pomocou psov
 • Upokojujúce techniky liečebného procesu prostredníctvom psov


Miesto výkonu:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej. Táto nemocnica je otvorená novým a inovatívnym trendom v prospech svojich pacientov. Ponúka nadštandardné služby nielen v oblasti medicíny, ale aj v zavedení terapie a aktivít s asistenciou psov priamo na jednotlivé nemocničné oddelenia. Je to prvá nemocnica v Slovenskej republike, ktorá zavádza systematické a pravidelné využívanie psov pri práci s pacientmi v rámci viacerých oddelení a ambulancií. Tieto inovatívne metódy, ktoré nemocnica zavádza sa zameriavajú nielen na medikamentóznu liečbu, ale aj na liečbu psychiky pacientov, ktorá je práve v nemocničnom prostredí veľmi dôležitá. Cieľom našej spolupráce je spokojný pacient po všetkých stránkach – fyzickej, psychickej, sociálnej aj emocionálnej.

Oddelenia/ambulancie, v ktorých bude prebiehať proces terapie a aktivít s asistenciou psov:

 • Psychiatrické oddelenie HNsP Trstená
 • Detské oddelenie HNsP Trstená
 • Gynekologické oddelenie HNsP Trstená
 • Onkologické oddelenie HNsP Trstená
 • Oddelenie liečby alkoholizmu a iných toxikománií HNsP Trstená
 • Ortopedická ambulancia HNsP Trstená


Využité metódy:

 • Polohovanie za pomoci psov
 • Metódy terapie s asistenciou psov
 • Metódy aktivít s asistenciou psov
 • Medicínske metódy s využitím asistencie psov
 • Fyzioterapeutické metódy s asistenciou psov
 • Relaxačné metódy s asistenciou psov
 • Metódy odbúravania stresu s asistenciou psov
 • Bazálna stimulácia v spojení s terapiou s asistenciou psov pri pacientoch v komatických stavoch a pri pacientoch dlhodobo chorých, ležiacich a umierajúcich


K tomuto projektu som vypracovala aj etické kódexy:


 • Canisterapeuta v nemocnici
 • Personálu nemocnice voči canisterapeutovi a canisterapeutickému psovi/psom
© Mgr. et. Mgr. Martina Michalková, Zmysel života, n. o.

www.zmyselzivota.sk


Tento projekt sa uskutoční v neskoršom termíne z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Budeme Vás o ňom včas informovaťť.


Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu