Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kúsok tepla

Akcie a projekty n.o. > Akcie > 2011"KÚSOK TEPLA"

Charitatívna akcia prebiehajúca od 19 - 22.12.2011 v meste Žilina, v rámci ktorej sme mali chodiť za ľuďmi bez domova a nosiť im oblečenie, ktoré nám pre nich venovali ľudia s dobrým srdcom a ochotou pomáhať spoločne s nami.

Vďaka podpore mesta Žilina a pánovi primátorovi Ing. Igorovi Chomovi, však mohla táto akcia nabrať oveľa väčší a kvalitnejší rozmer.
Od 19-21.12. som chodila za ľuďmi bez domova a dávala im inštrukcie, kde, od koľkej do koľkej a za akým účelom sa stretneme.
22.12.2011 bol deň, keď sa v Sedlačkovom parku v Žiline naplno rozbehla akcia ,,Kúsok tepla“, ktorá bola zameraná na podporu ľudí bez domova. Mali sme tam svoj stánok, kde sme týmto ľuďom rozdávali oblečenie, hygienické veci, hračky, ruksaky, kabelky a kupovali jedlo.

Niektorí ľudia bez domova prišli už skôr a boli takí zlatí, že nám pomohli s ukladaním krabíc, ktoré boli naplnené vecami. Musím povedať, že vďaka tejto akcii sme spoznali desiatky vďačných, šťastných a dobrosrdečných ľudí, s ktorými sme sa v tento deň nasmiali, ale sa aj započúvali do ich neľahkých osudov.
Hneď ako sme pobalili posledné veci, ktoré ostali, naspäť do vriec sme vedeli, že táto akcia dňom, kedy prebiehala neskončila, ale pre nás pokračuje ďalej. Otvorili sa nám dvere do iného sveta – do sveta, v ktorom treba pomáhať a nezatvárať pred ním dvere, do sveta vďačných a dobrosrdečných ľudí, ktorí nás potrebujú a aj vďaka rozdielom, ktoré nás delia, nás mnoho vecí spája. Treba si uvedomiť, že v jednej sekunde sa náš život môže úplne otočiť – presne tak, ako sa to stalo týmto ľuďom.

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám prispeli na túto akciu oblečením, hygienickými vecami, jedlom alebo finančným darom! Vďaka Vám sme dokázali pomôcť desiatkam ľuďom bez domova. Keďže sa na tejto akcii nerozdali všetky veci na oblečenie, tieto poputujú ďalej, aby pomohli ďalším ľuďom, ktorí to potrebujú. O všetkom Vás budeme aj naďalej informovať.


Dary pre ľudí bez domova venovali a nielen naša vďaka patrí:

Lenke Ferkovej, Petre Kmeťovej, Danke Turskej, Petre Henčelovej, Ing. Eve Galbavej, Bibiáne Chmelovej, Veronike Práškovej, Petre Peckovej, Tiborovi Kysuckému, Lenke Glovovej, Imrichovi a Terézii Čontofalským, Ľubici Bašistovej, Alžbete Fľakovej, Gabriele Rebrovej, Michalovi Modrianskemu, Michaele Struharňanskej, Lucii Zvolenskej, Petrovi a Kataríne Zvolenským, Marcele Brehovskej, Pavlovi Pangrácovi, Darine Králikovej, Zuzane Mikolkovej, Libke a Ľubošovi Ocetovcom


ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU POMOC A DÔVERU!

Za celý náš tím napísala Martina Michalková

Fotoreportáž z akcie Tomáš Čontofalský

Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu