Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Ekologicko kynologický projekt

Akcie a projekty n.o. > Projekty > 2012/2013

Zmysel života, n. o. v spolupráci s ekologičkou a biologičkou Mgr. Zuzanou Pčolovou zo spoločnosti Ekospol, a.s. organizuje ucelený súbor prednášok a zároveň predstavuje svoj nový projekt:

,,Ekologicko-kynologický preventívny program“


Príroda je nevyčerpateľným zdrojom informácií, z ktorého si môže každý odniesť to, čo ho najviac zaujme. Náš projekt sa týka hlavne blízkeho okolia, prostredia v ktorom žijeme a špeciálna časť bude zameraná na prostredie Malej Fatry, ktorá je pýchou nášho kraja.

Či už je to záujem o faunu alebo o flóru nášho prostredia, našej planéty, každý žiak si určite nájde to svoje a môže prispieť k ochrane prírody aj zvierat svojim podielom. Dôležité je, aby boli žiaci v tomto smere správne vedení, edukovaní tak, aby ich preberaná tematika zaujala a aby sa mali záujem sami zdokonaľovať.


Súbor prednášok má výraznú kynologickú tematiku, ktorá sa vhodne prelína s tematikou ekologickou. Zvieratá, rastliny alebo naše prostredie sú témy pre deti a mládež veľmi zaujímavé a pokiaľ je možnosť vyskúšať si aktivity priamo s nimi či dokonca na danom mieste, stávajú sa pre nich oveľa pútavejšími a zaujímavejšími.


Možno si kladiete otázku, prečo sme sa rozhodli spojiť ekológiu a kynológiu dokopy. Sme zástancami toho, že ekológia a kynológia veľmi úzko súvisia. V dnešnej dobe počúvame z médií veľmi veľa negatívnych správ o napadnutí psov tak isto ako je veľa správ o zlom zaobchádzaní s naším prostredím. Je dôležité si uvedomiť, že všetko, čo sa deje je spôsobené prístupom ľudí k psom (zvieratám, prírode) a možno stačí naozaj málo. Stačí ľuďom (hlavne deťom) vysvetliť správne prístupy k živým tvorom a k prostrediu, v ktorom žijeme a tým môžeme predísť mnohým negatívnym vplyvom.


Cieľ projektu:
Projekt je zameraný na formovanie zodpovedného vzťahu detí a mládeže k prírode a zvieratám.

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria žiaci prvého a druhého stupňa Základnej školy Gaštanová v Žiline.

S týmto projektom začíname v rámci danej školy, ktorá nám vytvorila podmienky na spustenie prednáškového cyklu. Teória aj prax budú spestrením zážitkového učenia a umožnia tak edukáciu žiakov k ochrane prírody ako aj správnemu zaobchádzaniu so zvieratami. Základná škola Gaštanová je dopredu zmýšľajúca škola, ktorá svojimi inovatívnymi výučbovými metódami ovplyvňuje život žiakov nielen po stránke teoretickej, ale snaží sa, aby deti pochopili súvislosti života aj v praxi.

Už od roku 2009 prebieha na tejto škole účasť psov na hodinách v rámci zážitkového učenia žiakov ako aj účasť psov pri žiakoch v školskom klube detí, kde sa učia, že voľný čas sa dá tráviť aj aktívne a hlavne zmysluplne. Tiež tu prebieha aj kynologický krúžok, na ktorom pomocou psov ovplyvňujeme vzťah deti k živým tvorom a ktorý nie je iba teoretickou záležitosťou, ale je aj záležitosťou praktickou s preventívnym charakterom. Táto škola je otvorená novým možnostiam výučby a je zameraná ekologicky, čo je špeciálne v dnešnej dobe plnej počítačov veľkým plusom pre skupinu žiakov každého veku.


Metódy využívané v rámci prednáškového cyklu:

 • Metóda zážitku
 • Metódy exemplifikácie (názorného príkladu)
 • Metóda explanácie (metóda zameraná na logickú rekonštrukciu teoretických poznatkov)
 • Metóda pozorovania
 • Fixačné metódy
 • Praktické ukážky
 • Metóda výkladu
 • Výjazdy do terénu
 • Videozáznamy
 • Workshopy
 • Ekovýchovné hry
 • Kynologické hry
 • Metóda rozhovoru


Celý prednáškový cyklus je upravený a prispôsobený vekovým skupinám poslucháčov. Zameriavame sa v rámci neho aj na jednotlivé problémy detskej individuality a osobnosti.


Mgr. et. Mgr. Martina Michalková
www.zmyselzivota.sk


Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky


Sub-menu:

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu