Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


PhDr. Zoja Csóková, PhD.

Zmysel tím > Ľudský tímPhDr. Zoja Csóková, PhD

Absolventka Pedagogickej fakulty UK katedry špeciálnej pedagogiky s aprobáciou logopéd,psychopéd. So špecializáciou klinického logopéda sa venovala afaziológii, reedukácii reči u pacientov po ochoreniach a úrazoch centrálneho nervového systému na klinikách neurológie, neurochirurgie, rehabilitácie, 3. interného lekárstva, geriatrie, traumatológie.

Rigoróznu prácu obhájila na tému Canisterapia a jej využitie v špeciálnej pedagogike a dizertačnú prácu obhájila na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na katedre Verejného zdravotníctva na tému: Syndróm vyhorenia u pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, epidemiologické riziká. 11 rokov rediguje časopis pre chovateľov a veterinárov (
nielen) Pes a Mačka s cieľom výchovy a morálnej korekcii vzťahu ku zvieratám (nielen) na Slovensku.

Je majitelkou psikov Žurky a nájdeného Orinka (na obrázku).


Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu