Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Mgr. Lucia Kopeliovičová

Zmysel tím > Ľudský tímMgr. Lucia Kopeliovičová

Narodila sa 8. mája 1989 v Žiline. Odmalička mala vzťah k prírode, najmä k tej živej, štvornohej.

Počas gymnázia krátkodobo vykonávala dobrovoľnícku činnosť v Centre Návrat, o. z. Žilina, kde pracovala s deťmi a mládežou z náhradných rodín. V tomto období absolvovala aj seminár s tematikou detí a mládeže v náhradnej starostlivosti. Ďalej študovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, jednoodborovú psychológiu so zameraním na sociálnu a pracovnú psychológiu. Vo svoje diplomovej práci skúmala zmeny v sebahodnotení a sebaúčinnosti obchodníkov pred a po sérii motivačných seminárov. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa vrátila do Žiliny a to najmä kvôli rodine a nádhernej prírode.

V súčasnosti pracuje v ambulancii klinickej psychológie, kde sa venuje prevažne dopravnej, pracovnej a organizačnej psychológii.
So svojou sučkou Austrálskeho ovčiaka, Mystique, trénuje pozitívnymi metódami pričom sa obzvlášť zameriava na klikertréning. Spolu navštevujú rôzne kynologické akcie neziskovej organizácie Zmysel života, kde sa postupne zoznamujú a naberajú skúsenosti s canisterapiou v praxi. Mystique alebo Mystinka, ako ju voláme, sa aktívne pripravuje na rolu certifikovaného canisterapeutického psa pod našou supervíziou (pod naším odborným dohľadom). Zatiaľ je to náš canisterapeutický pes v zácviku.

Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu