Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Učenie v prírode za prítomnosti zvierat

Akcie a projekty n.o. > Projekty > 2012/2013
,,Učenie v prírode, učenie medzi zvieratami ako zážitková forma pozitívneho ovplyvňovania vyučovacieho procesu žiakov“


Ciele projektu:

 • zefektívnenie vyučovacieho procesu zážitkovou formou priamo v prírode medzi zvieratami,
 • pozitívne ovplyvňovanie detí vo vzťahu k prírode a zvieratám,
 • posilnenie telovýchovnej zložky prirodzenou formou,
 • aktívne trávenie voľného času medzi vyučovacími hodinami (počas prestávok),


Medzi ciele projektu patrí aj využívanie nových metód edukácie z našich špeciálne vytvorených programov čítania, počítania, písania, precvičovania abecedy a medzipredmetového prepojenia s asistenciou psov. V rámci tohto projektu budú ako doplnok pri výučbe využívané aj kone a priame pôsobenie prírodného prostredia.

Metódy práce so žiakmi:

 • Metódy názornej demonštrácie, v rámci ktorých budú mať žiaci priamy styk s poznávanou skutočnosťou – tieto metódy obohacujú predstavy a sú významné pri podporovaní spájania poznávanej skutočnosti s reálnou praxou v živote žiakov
 • Metóda exemplifikácie (názorného príkladu)
 • Skúsenostné učenie – učenie skúsenosťou, zážitkom
 • Metóda sebarealizácie
 • Metóda explanácie (metóda zameraná na logickú rekonštrukciu teoretických poznatkov)
 • Metóda pozorovania
 • Fixačné metódy
 • Praktické ukážky
 • Metóda výkladu
 • Metóda rozhovoru
 • Učenie v teréne


Cieľová skupina:


Cieľovú skupinu budú tvoriť žiaci 1. B triedy Základnej školy Gaštanová v Žiline, ktorí sú počas celého školského roka v aktívnom styku s našimi špeciálne vycvičenými psami a sú oboznamovaní, poučení v zodpovednom zaobchádzaní so zvieratami.


Viac o tomto projekte budeme postupne dopĺňať na našu webovú stránku.

Tento projekt sa môže uskutočniť vďaka podpore jazdeckej stajne Sloval Invest, a.s. ako aj Mozolani Trainings Fitness Clubu.Mgr. et. Mgr. Martina Michalková


Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky


Sub-menu:

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu